Wij nodigen jou uit om de Koran te lezen!

Er zijn heel veel mensen, die een ander geloof dan de Islam of geen geloof aanhangen, maar toch geïnteresseerd zijn in de Koran.
Iedereen heeft hier zijn eigen beweegredenen voor. De één zit vol vragen, de ander is benieuwd naar inhoud, iemand wilt het vergelijken met andere heilige boeken en weer een ander hoopt zijn geluk in de Quran te vinden.
Wij willen het mogelijk maken voor iedereen om de vertaling van de Koran met uitleg kosteloos te lezen.

De heilige Koran is het ware woord van Allah (God) en de boodschap is in het Arabisch neergezonden aan de mensheid. Allah heeft het Arabisch bevoordeeld met een rijke woordenschat en een taal die geschikt is om de goddelijke boodschap over te brengen. Echter is niet iedereen de Arabische taal machtig. Daarom bieden wij de Nederlandse vertaling van de koran met commentaar “De Levende Koran” gratis aan. De Nederlandse vertaling van de Koran helpt dus bij het begrijpen van de Koran, maar men behoort zich er bewust van te zijn dat geen enkele vertaling –zoals iedere vertaling-  de literaire vorm en diepgaande inhoud exact kan nabootsen.

Allah swt (God) zegt in de Koran: “[Dit is] een Boek dat Wij aan jou hebben geopenbaard, gezegend, opdat zij [mensen met verstand] nadenken over zijn verzen en zich deze ter harte nemen.” ( Surah 38 : Ayah 29)

Hieronder kan jij via de knop je Nederlands vertaalde Koran kosteloos bestellen.

“Mijn keuze voor Mohammad (vzmh) als eerste op de lijst van ‘s werelds meest invloedrijke personen zal wellicht sommige lezers verbazen en zal door anderen misschien in twijfel worden getrokken. Hij was echter de enige man in de geschiedenis die uiterst succesvol was op zowel het religieuze als het seculiere niveau.”

(Michael H. Hart, “The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History”, New York: Hart Publishing Company, Inc., 1978, pag. 33)